Prima de carieră didactică

Instrumentul cu care Guvernul României susține dezvoltarea profesională a personalului didactic pentru achiziționarea de produse și servicii specifice activității didactice.

Ce sunt tichetele pe suport electronic pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic?

Prima de carieră didactică este oferită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 58/2023.

Ce valoare au și cum se pot folosi?

Va puteti inscrie la curs de prim ajutor, curs de recoltare si injectii sau curs de urgente medicale.

Valoarea nominală a Primei de carieră didactică este de 1.500 lei/an școlar.

Prima de carieră didactică poate fi utilizată conform O.U.G. nr. 58/2023, respectiv pentru achiziționarea de cărţi şi cursuri de specialitate, precum şi de echipamente IT. De asemenea, din suma alocată se poate cheltui până la 30% pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice.

Utilizarea cardului pentru achiziționarea altor produse decât cele menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Sumele încărcate pe carduri pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora, mai exact până la 31.08.2024.

Prima de carieră didactică în valoare de 1.500 lei va fi încărcată pe suport electronic (card) pentru următoarele categorii de beneficiari: personalul din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice, didactice auxiliare, aflate în activitate în anul școlar 2022 – 2023, precum și pentru personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent.

De unde pot achiziționa materiale pentru susținerea activității didactice?

Prima de carieră didactică poate fi folosită doar la unitățile afiliate Pluxee, doar pentru achiziția de bunuri și servicii specifice nevoilor didactice, respectiv cărți de specialitate, cursuri de pregătire profesională, echipamente IT, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora.

Cum se folosesc cardurile pentru prima de carieră didactică?

Doar la partenerii afiliați

Cardul poate fi utilizat în cea mai diversificată reţea de parteneri afiliați Pluxee, cu prezenţă locală sau naţională, inclusiv comercianţi online.

Nu se oferă rest în bani

Unităților partenere afilitate le este strict interzisă acordarea de rest de bani.

Nu se scot banii de pe card

Cardul pentru prima de carieră didactică nu poate fi folosit pentru efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

error: Alert: Content is protected !!
Call Now Button