Lector univ Dr. Alice Piperea – autoarea a 15 cărți în domeniul farmaceutic. Succesul nu este un accident, este rezultatul determinării, disciplinei și perseverenței

  • Succes Press & PR
  • February 25, 2018
  • Comments Off on Lector univ Dr. Alice Piperea – autoarea a 15 cărți în domeniul farmaceutic. Succesul nu este un accident, este rezultatul determinării, disciplinei și perseverenței
Revista Succes

Alice Piperea este Lector universitar la Facultatea de Farmacie din cadrul universității Titu Maiorescu din București, la disciplina Toxicologie, deține titlul de farmacist specialist și pe cel de Doctor în Farmacie.

Alice Piperea a beneficiat de o pregătire universitară de excepție în cadrul Facultății de Farmacie “UMF Carol Davila” din București, a dat dovadă de o foarte mare ambiție și perseverență în vederea pregătirii teoretice și practice de-a lungul celor cinci ani universitari. A terminat facultatea cu media anilor I-V 10.00, fiind șef de promoție pe toată Universitatea de Medicină și Farmacie.

Mai mult decât atât, a dat dovadă de perseverență si dorință de perfecționare continuă postuniversitară, cumulând, într-un timp relativ scurt, experiență atât în cercetarea interdisciplinară biofarmaceutică, în domeniul didactic, cât și în industria farmaceutică, laboratorul de analize toxicologice, farmacia de circuit închis și deschis, este doctor în științe farmaceutice, specialist în laborator farmaceutic, având și un master în domeniul psihopedagogiei.

După finalizarea studiilor de licență, Alice Piperea a publicat 15 cărți didactico-științifice, în calitate de unic autor în domeniile Chimie și Toxicologie, încadrate în context farmaceutic.

Aceste cărți didactico-științifice sunt destinate în primul rând farmacistului și studentului la farmacie, fiind lucrări foarte valoroase, întrucât analiza chimică și toxicologia au o importanță majoră în domeniul farmaceutic, stând la baza disciplinelor farmaceutice de laborator dar și la baza celor teoretice, și anume: controlul medicamentului, toxicologie chimico-legală, analize toxicologice chimico-clinice, ecotoxicologie și toxicologia mediului, toxicologie industrială, analiza în clinicile de boli profesionale, controlul abuzului și substanțelor de abuz, evaluare toxicologică a medicamentului, igiena alimentației, explorări biochimice, farmacodinamie și farmacocinetică experimentală, etc.

Autoarea, fiind pasionată de chimie, farmacie, toxicologie și profesia didactică, a reușit să prezinte, prin prisma experienței practice farmaceutice personale și ținând cont de dificultățile didactice pe care le-a întâlnit în experiența sa cu studenții, structurate într-o manieră logică, ușor de urmărit si însușit, exclusiv aspectele de interes în domeniul farmaceutic, cu specificarea, pentru fiecare caz în parte a domeniului de aplicabilitate, justificând studiul fiecărui analit/toxic în parte, prezentând importanța sa în cel puțin un domeniu farmaceutic. Lucrările se remarcă printr-un număr impresionant de figuri și scheme și bibliografie de actualitate, citate fiind lucrări ale unor mari personalități academice.

Deși aceste cărți nu se vor a fi și nici nu sunt o abordare exhaustivă a analizei chimice /toxicologiei, este impresionant cum autoarea a reușit să elaboreze, singură, un număr atât de mare de lucrări atât de consistente, cu foarte multe contribuții personale.

Foarte important de precizat este faptul că toate aceste cărți reprezintă un sprijin real pentru examenul de LICENȚĂ și concursul de REZIDENȚIAT în Farmacie.

Pentru cei interesati, acestea se pot achiziționa de la librăria Hamangiu a Universităţii Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 189, corp V, parter, sector 4, Bucureşti.

O parte din aceste cărți pot fi comandate și online de pe website-ul editurii Hamangiu (http://www.hamangiu.ro/medicina).

Mai jos găsești câte o scurtă descriere pentru fiecare carte în parte.

ANALIZĂ CHIMICĂ CALITATIVĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

 

Cartea detaliază din punct de vedere teoretic aspectele referitoare la analiza chimică calitativă. Cartea este structurată în totalitate conform programei analitice aprobate de A.R.A.C.I.S. pentru pregătirea viitorilor farmaciști în domeniul analizei chimice calitative, având însă și elemente de noutate și constribuții personale ale autoarei. Materialul este consisient și este structurat într-o manieră logică, ușor de urmărit si însușit, reprezentând o lucrare solidă pentru pregătirea studenților în acest domeniu.

Lucrarea se remarcă printr-un număr mare de figuri (165) dintre care majoritatea sunt realizate în totalitate de autoare. Referințele bibliografice ale acestei cărți sunt de actualitate, incluzând cărți ale unor mari personalități academice, articole științifice de actualitate, precum și ghiduri care reglementează analiza chimică.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

 

ANALIZĂ CHIMICĂ CALITATIVĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE

Acestă carte didactico-științifică este destinată în primul rând farmacistului și studentului la farmacie, fiind o lucrare foarte valoroasă, întrucât analiza chimică are o importanță majoră în laboratorul farmaceutic, stând la baza disciplinelor farmaceutice de laborator, și anume: controlul medicamentului, toxicologie chimico-legală, analize toxicologice chimico-clinice, ecotoxicologie și toxicologia mediului, toxicologie industrială, analiza în clinicile de boli profesionale, controlul abuzului și substanțelor de abuz, evaluare toxicologică a medicamentului, igiena alimentației, explorări biochimice, farmacodinamie și farmacocinetică experimentală, etc. Autoarea, fiind pasionată de chimie, farmacie și profesia didactică, a reușit să prezinte, prin prisma experienței practice farmaceutice personale și ținând cont de dificultățile didactice pe care le-a întâlnit în experiența sa cu studenții, structurate într-o manieră logică, ușor de urmărit si însușit, exclusiv analizele de interes în domeniul farmaceutic, cu specificarea, pentru fiecare analiză în parte a domeniului de aplicabilitate, justificând studiul fiecărui analit în parte, prezentând importanța sa în cel puțin un domeniu farmaceutic. Lucrarea se remarcă printr-un număr impresionant de figuri și scheme (263) și bibliografie de actualitate, citate fiind lucrări ale unor mari personalități academice.

Deși cartea de față nu se vrea a fi și nici nu este o abordare exhaustivă a analizei chimice calitative, este impresionant cum autoarea a reușit să elaboreze, singură, o lucrare atât de consistentă, cu foarte multe contribuții personale, important de subliniat, încă o dată, fiind faptul că analiza chimică este încadrată strict în domeniul farmaceutic.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

 

 

ANALIZĂ CHIMICĂ NEINSTRUMENTALĂ CANTITATIVĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

 

Acestă lucrare didactico-științifică este destinată studenților Facultății de Farmacie, cât și farmaciștilor care doresc să își reactualizeze cunoștințele teoretice referitoare la analiza neinstrumentală cantitativă care stă la baza tuturor disciplinelor de labortor farmaceutic. Cartea de față se remarcă prin prezentarea detaliată a tuturor demonstrațiilor deducerii relațiilor matematice care se stabilesc între diverși parametri, venind astfel în sprijinul studenților prin prisma structurării logice, ușor de urmărit și însușit a informațiilor prezentate.

Lucrarea beneficiază de bibliografie de actualitate, un număr mare de figuri (76) dintre care majoritatea sunt realizate de autoare, având multe contribuții personale, fiind încadrată în context farmaceutic prin prezentarea analizelor relevante în acest domeniu, fiind în strânsă relație cu prevederile celor trei farmacopei internaționale în vigoare și cu analizele prezentate în primele trei cărți ale autoarei. Lucrarea este pertinentă, scrisă clar și foarte bine încadrată în context farmaceutic.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

ANALIZĂ CHIMICĂ NEINSTRUMENTALĂ CANTITATIVĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE

 

Cartea are caracter didactico-științific și este destinată farmaciștilor, studenților la farmacie și celor care doresc să își reactualizeze cunoștințele în domeniu. Lucrarea este una pertinentă, axată pe aducerea în prim-plan a analizelor de interes farmaceutic, și mai mult decât atât, pe justificarea importanței fiecărui analit studiat în parte în acest domeniu. Ceea ce este important de subliniat este că analizele de importanță majoră, cele mai relevante și frecvent utilizate în practica farmaceutică de laborator sunt descrise în detaliu cu explicații suplimentare pentru fiecare etapă în parte a analizei. Cartea fiind destinată în primul rând farmaciștilor, autoarea a prezentat, pentru aproape fiecare analiză chimică abordată în parte, prevederile celor trei farmacopei internationale în vigoare: Farmacopeea Europeană, Farmacopeea Statelor Unite și Farmacopeea Japoneză, considerând că este foarte importantă familiarizarea, încă din primii ani, a viitorului farmacist, cu noțiunea de farmacopee și prevederile acestor ghiduri cu care farmaciștii operează în mod curent.

Mai mult decât atât, deoarece farmacopeile și procedurile de lucru întâlnite în practica de laborator farmaceutic nu indică întotdeauna principiile metodelor și nici nu justifică parametrii utilizați în fiecare etapă de lucru și având în vedere faptul că este de datoria analistului să cunoască, respectiv să deducă aceste principii în funcție de modul de lucru indicat, autoarea, perfecționistă în analiza de laborator, a structurat această carte în așa fel încât să formeze astfel de raționamente și să ușureze considerabil aplicarea în practică a analizei chimice.

Acestă carte reprezintă un real sprijin atât pentru studenții Facultății de Farmacie, cât și pentru farmaciștii care doresc să își reactualizeze cunoștințele în practica de laborator și să se prefecționeze în acest domeniu.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ ȘI METODE DE SEPARARE A SPECIILOR CHIMICE ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

 

Acestă carte didactico-științifică reprezintă un real sprijin atât pentru studenții Facultății de Farmacie, cât și pentru farmaciștii care doresc să își reactualizeze cunoștințele teoretice din practica de laborator și să se prefecționeze în acest domeniu, venind în completarea primelor trei cărți ale autoarei, care tratează analiza chimică din punct de vedere practic.

În această lucrare autoarea a prezentat informațiile într-o manieră  logică și ușor de urmărit și însușit, în strânsă legătură îndeosebi cu prevederile Farmacopeei Statelor Unite. Autoarea a structurat în așa fel lucrarea  încât să le formez studenților, viitori farmaciști, un tip analitic de gândire, astfel încât materia să poată fi însușită logic și cu ușurință.Lucrarea conține un număr mare de figuri (112), în mare parte realizate de către autoare. Bibiografia acestei cărți este de actualitate, incluzând lucrări ale unor mari personalități academice, articole științifice de actualitate, precum și ghiduri care reglementează analiza chimică.

Această carte reprezintă un sprijin real pentru însușirea noțiunilor teoretice fundamentale, precum și pentru aprofundarea analizei instrumentale.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

 

ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ ȘI METODE DE SEPARARE A SPECIILOR CHIMICE APLICATE ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE

Cartea este destinată atât farmaciștilor, cât și studenților la farmacie și celor care doresc să își reactualizeze cunoștințele în domeniu, având caracter didactico-științific. Este de subliniat faptul că lucrarea a fost concepută prin prisma experienței practice farmaceutice personale  autoarei și în funcție de dificultățile didactice pe care acesta le-a întâlnit în experiența sa cu studenții. Autoarea a ales și prezentat exclusiv analizele de interes în domeniul farmaceutic, cu specificarea, pentru fiecare analiză în parte a domeniului de aplicabilitate și justificarea importanței fiecărui analit în parte în acest domeniu, prezentând, deasemenea, pentru aproape fiecare analiză chimică abordată în parte, prevederile celor trei farmacopei internaționale în vigoare: Farmacopeea Europeană, Farmacopeea Statelor Unite și Farmacopeea Japoneză, un aspect deosebit de important, având în vedere că farmacopeile reprezintă ghidurile oficiale cu caracter normativ utilizate în practica farmaceutică, referitoare în special la analiza medicamentului.

Lucrarea beneficiază de bibliografie de actualitate, un număr mare de figuri și scheme (140), în mare parte realizate de autoare. Lucrarea este pertinentă, consistentă, având multe contribuții personale și este încadrată foarte bine în context farmaceutic. Cartea reprezintă un sprijin real pentru însușirea noțiunilor fundamentale și aprofundarea analizei instrumentale.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

TOXICOLOGIE GENERALĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

Această carte oferă un sprijin real studenţilor în însuşirea noţiunilor de bază ale toxicologiei precum şi în aprofundarea acestora în vederea dezvoltării competenţelor şi atingerii performanţelor dorite. Cartea a fost în așa fel concepută încât urmărește prezentarea clară a noţiunilor teoretice necesare pentru dezvoltarea competențelor practice de la partea de laborator. Cartea se axează pe prezentarea celor mai importante noțiuni de toxicologie generală, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, accentul fiind pus pe cele mai importante xenobiotice din domeniul farmaceutic, de la istoric până la toxicocinetică (ramură a toxicologiei cu capitol consistent, dedicat), toxicodinamie cu prezentarea mecanismului de acțiune a toxicilor și tipurile de antidoturi.

Ceea ce este important de subliniat este că partea teoretică prezentată este încadrată în domeniul farmaceutic, fiind prezentate procesele și xenobioticele relevante în context farmaceutic, accentul fiind pus pe prezentarea generală a aspectelor generale ce privesc medicamentul, din perspectivă toxicologică. Pe lângă aspectele toxicologice prezentate, sunt descrise și bazele fiziologice, farmacologice și chimice, acolo unde este cazul, pentru o înțelegere completă și aprofundată a fenomenelor respective.

 

 

 

TOXICOLOGIA XENOBIOTICELOR ANORGANICE DIN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

 

 

Cartea vine în sprijinul studenților facultății de farmacie, punând bazele toxicologiei xenobioticelor anorganice, prin prezentarea clară a noțiunilor de bază ale acestei ramuri a toxicologiei, în vederea dezvoltării competențelor practice de la partea de laborator. În lucrarea de față sunt prezentate cele mai importante noțiuni de toxicologie anorganică, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, fiind descrise cele mai importante xenobiotice de natură anorganică din domeniul farmaceutic, de la contextul intoxicațiilor, la toxicocinetică (ramură a toxicologiei cu capitol consistent, dedicat), toxicodinamie, cu prezentarea mecanismului de acțiune a toxicilor, tabloul clinic al intoxicațiilor și tratamentul acestora.

În lucrarea de față sunt prezentate individual cele mai relevante xenobiotice anorganice din domeniul farmaceutic din toate punctele de vedere prezentate mai sus, gradul de toxicitate al fiecăruia fiind strâns corelat cu proprietățile periodice ale elementului central, respectiv cu poziția acestuia în sistemul periodic, xenobioticele fiind prezentate comparativ din punct de vedere al mecanismului de acțiunie, al gradului de toxicitate și din punct de vedere analitic. Xenobioticele sunt prezentate, așadar, în strânsă legătură cu proprietățile lor chimice, mecanismele lor de acțiune și relațiile de antidotism fiind explicate din punct de vedere chimic, la nivel molecular.

 

ANALIZA CHIMICO-TOXICOLOGICĂ A XENOBIOTICELOR GAZOASE DIN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE PRACTICE

 

 

Cartea pune bazele toxicologiei analitice, disciplina de laborator care se ocupă cu studiul metodelor de separare/izolare, identificare și dozarea a toxicilor, punând bazele practice ale analizei toxicologice a xenobioticelor. Din punct de vedere analitic, toxicii au fost împărțiți în funcție de criteriul de izolare din probele biologice, respectiv din aer, în patru mari clase: toxici gazoși, volatili, minerali și organici ficși. Cartea de față tratează analiza toxicologică de ansablu a toxicilor gazoși, pentru fiecare toxic în parte prevăzut de programa analitică fiind prezentate noțiunile de bază referitoare la toxcitatea sa, caracterizarea sa din punct de vedere analitic (relevantă pentru o mai bună înțelegere a analizei toxicologice) și analiza toxicologică propriu-zisă, în cadul căreia sunt prezentate în detaliu metodele de izolare, identificare și dozare a toxicului respectiv din aer și/sau material biologic. Această prezentare de ansamblu a acestor aspecte care privesc toxicii este necesară întrucât, pentru a trece la interpretarea finală a cazului, toxicologul trebuie să țină seama atât de aspectele care țin de toxicul în sine (contextul intoxicațiilor, toxicocinetică, toxicodinamie, tabloul clinic al intoxicației), cât și de comportarea acestuia din punct de vedere chimic, analitic, în vederea abordării corecte a analizei toxicologice în sine.

Cartea vine în sprijinul studenților, punând bazele toxicologiei analitice a toxicilor gazoși, prin prezentarea clară a noțiunilor de bază ale acestei ramuri a toxicologiei, în vederea dezvoltării competențelor practice de la partea de laborator. În lucrarea de față sunt prezentate cele mai importante noțiuni de toxicologie analitică, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, fiind descrise cele mai importante xenobiotice de natură gazoasă din domeniul farmaceutic, din punct de vedere chimico-toxicologic.

 

ANALIZA CHIMICO-TOXICOLOGICĂ A XENOBIOTICELOR MINERALE DIN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE PRACTICE

Cartea pune bazele toxicologiei analitice, disciplina de laborator care se ocupă cu studiul metodelor de separare/izolare, identificare și dozarea a toxicilor, punând bazele practice ale analizei toxicologice a xenobioticelor. Din punct de vedere analitic, toxicii au fost împărțiți în funcție de criteriul de izolare din probele biologice, respectiv din aer, în patru mari clase: toxici gazoși, volatili, minerali (anorganici ficși) și organici ficși. Cartea de față tratează analiza toxicologică de ansablu a toxicilor minerali (anorganici ficși), pentru fiecare toxic în parte prevăzut de programa analitică fiind prezentate noțiunile de bază referitoare la toxcitatea sa, caracterizarea sa din punct de vedere analitic (relevantă pentru o mai bună înțelegere a analizei toxicologice) și analiza toxicologică propriu-zisă, în cadul căreia sunt prezentate în detaliu metodele de izolare, identificare și dozare a toxicului respectiv din aer și/sau material biologic. Această prezentare de ansamblu a acestor aspecte care privesc toxicii este necesară întrucât, pentru a trece la interpretarea finală a cazului, toxicologul trebuie să țină seama atât de aspectele care țin de toxicul în sine (contextul intoxicațiilor, toxicocinetică, toxicodinamie, tabloul clinic al intoxicației), cât și de comportarea acestuia din punct de vedere chimic, analitic, în vederea abordării corecte a analizei toxicologice în sine.

Cartea vine în sprijinul studenților, punând bazele toxicologiei analitice a toxicilor minerali (anorganici ficși), prin prezentarea clară a noțiunilor de bază ale acestei ramuri a toxicologiei, în vederea dezvoltării competențelor practice de la partea de laborator. În lucrarea de față sunt prezentate cele mai importante noțiuni de toxicologie analitică, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, fiind descrise cele mai importante xenobiotice de natură minerală din domeniul farmaceutic, din punct de vedere chimico-toxicologic.

 

TOXICOLOGIA XENOBIOTICELOR MEDICAMENTOASE NATURALE HETEROCICLICE, A STUPEFIANTELOR NEMEDICAMENTOASE SI A TOXINELOR.

BAZE TEORETICE

 

Cartea intitulată “Toxicologia xenobioticelor medicamentoase naturale heterociclice, a stupefiantelor nemedicamentoase și a toxinelor. Baze teoretice” se axează pe prezentarea din punct de vedere farmaco-toxicologic a celor mai importante xenobiotice naturale utilizate în terapeutică, dar și a celor nemedicamentoase și a toxinelor, relevante în context farmaceutic.

Aceste xenobiotice sunt prezentate din punct de vedere farmaco-toxicologic de la bazele fiziologice și farmacologice, contextul intoxicațiilor, până la toxicocinetică, toxicodinamie, cu prezentarea mecanismelor lor de acțiune, simptomatologia intoxicațiilor și managementul correct al acestora. Lucrarea este pertinentă, iar referințele bibliografice suunt în număr mare și de actualitate.

Materialul prezentat este structurat într-o manieră logică, fiind ușor de urmărit si însușit, cu foarte multe explicații legate de fenomenele și procesele întâlnite în toxicologie, tocmai pentru a ușura procesul de învățare și a face din această disciplină foarte complexă, un obiect de studiu cât mai ușor de înteles pentru student, având în vedere că reunește majoritatea disciplinelor de studiu din domeniul farmaceutic, toxicologia fiind una dintre disciplinele incluse în programa analitică a examenului de licență în Farmacie.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

TOXICOLOGIA XENOBIOTICELOR MEDICAMENTOASE DE SINTEZĂ.

BAZE TEORETICE

 

Cartea “Toxicologia xenobioticelor medicamentoase. Baze teoretice” este realizată în conformitate cu programa aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru cursul disciplinei Toxicologie.

Cartea se focalizează pe prezentarea celor mai importante noțiuni de toxicologie a medicamentelor, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, accentul fiind pus pe cele mai importante xenobiotice din domeniul farmaceutic, de la contextul intoxicațiilor până la toxicocinetică, toxicodinamie, simptomatologia intoxicațiilor și managementul corect al acestora.

Informațiile din această lucrare sunt prezentate într-o manieră logică, ușor de urmărit și însușit, lucrarea are un număr mare de figuri, iar referințele bibliografice sunt de actualitate.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

TOXICOLOGIA SOLVENȚILOR, MATERIILOR PRIME ȘI AUXILIARE, PESTICIDELOR ȘI ADITIVILOR, ÎN CONTEXT FARMACEUTIC.

BAZE TEORETICE

 

Cartea intitulată “Toxicologia solvenților, materiilor prime și auxiliare, pesticidelor și aditivilor, în context farmaceutic. Baze teoretice” este realizată în conformitate cu programa aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru cursul disciplinei Toxicologie.

În această lucrare sunt prezentate xenobioticele cele mai relevante în context farmaceutic din domeniul solvenților, materiilor prime și auxiliare, pesticidelor, detergenților și aditivilor alimentari, fiind tratate de la contextul intoxicațiilor până la toxicocinetică, toxicodinamie, cu prezentarea mecanismelor lor de acțiune, simptomatologia intoxicațiilor și managementul acestora, prin prezentarea abordărilor terapeutice corecte în fiecare caz.

Lucrarea este pertinentă,  informațiile sunt prezentate într-o manieră logică, ușor de urmărit și însușit, iar referințele bibliografice sunt de actualitate.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

ANALIZA CHIMICO-TOXICOLOGICĂ A XENOBIOTICELOR ORGANICE FIXE DIN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE PRACTICE

 

Cartea didactico-științifică “Analiza chimico-toxicologică a xenobioticelor organice fixe din domeniul farmaceutic. Baze practice” prezintă din punct de vedere practic toxicologia analitică a toxicilor nevolatili de natură organică (toxicilor organici ficși), reprezentați de medicamente și stupefiante nemedicamentoase. Lucrarea este structurată în conformitate cu programa analitică aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru pregătirea practică a viitorilor farmaciști în domeniul toxicologiei. Lucrarea este amplă, consistentă și este structurată logic, fiind ușor de urmărit si însușit, reprezentând o bază practică solidă pentru pregătirea studenților în domeniul toxicologiei analitice. Lucrarea conține un număr mare de grafice și scheme (95) dintre care majoritatea sunt realizate în totalitate de autoare, iar referințele bibliografice ale acestei cărți sunt consistente și de actualitate.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

 

ANALIZA CHIMICO-TOXICOLOGICĂ A XENOBIOTICELOR VOLATILE DIN DOMENIUL FARMACEUTIC.

BAZE PRACTICE

 

Cartea intitulată “Analiza chimico-toxicologică a xenobioticelor volatile din domeniul farmaceutic. Baze practice” este structurată în conformitate cu programa analitică aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru lucrările practice de laborator ale disciplinei Toxicologie, ramura de Toxicologie analitică.

Această carte didactico-științifică este pertinentă,  informațiile sunt prezentate clar și la obiect, având referințe bibliografice de actualitate.

Lucrarea descrie bazele toxicologiei analitice, prezentând cele mai importante noțiuni de toxicologie analitică relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, materialul este consistent și în același timp ușor de urmărit si însușit, cu foarte multe explicații legate de fenomenele și procesele descrise, în vederea ușurării procesului de învățare.

Cartea este deosebit de utilă pentru examenul de Licență și concursul de Rezidențiat în Farmacie.

 

 

Despre Alice poți afla mai multe AICI (http://alicepiperea.ro/despre-mine/).
Cu Alice poți intra în contact pe Facebook ( www.facebook.com/alicepiperea ) și poți lua legatura cu ea dacă ai nevoie de consiliere în domeniul farma sau de lecții individuale de pregătire la chimie pentru BAC, ORI pentru admitere la facultate (http://alicepiperea.ro/lectii-de-chimie/ ).
Dacă articolele ei ți se par interesante, te poți abona gratuit la website-ul ei (www.alicepiperea.ro) și vei primi toate aceste articole, imediat după publicare, în căsuța de e-mail.

 

Succes Press & PR

Succes Press & PR este o companie care oferă servicii integrate de marketing, PR, creație și publicitate. Dacă sunteți interesat de acest proiect punem detalia un plan de business ireproșabil. Vă rugăm să ne contactați la contact@succes-grup.ro sau la telefon 0771.430.955.